Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. TERMENI SI DEFINITII

2. CINE SUNTEM NOI

3. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM

4. CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRARII ACESTOR DATE

5. CAT TIMP VOR FI PASTRATE ACESTE DATE

6. UNDE SE TRIMIT ACESTE DATE

7. CUM PROTEJAM ACESTE DATE

8. CE DREPTURI AVETI


1. Termeni si Definitii

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD).

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modul în care ROȘU ROBERT PFA, cu sediul social în Șelimbăr, Strada Țebea nr.20, Ap.3, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului F32/433/27.04.2015, Cod Unic de Înregistrare Fiscală 34409965 (denumit în continuare "creionrosu") colectează, utilizează și protejează datele dvs cu caracter personal, precum și scopul/scopurile acestor prelucrări.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu bold, vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

date cu caracter personal - orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă

operator - entitatea care stabilește scopul și mijloacele prelucrării datelor

împuternicit - entitatea care prelucrează datele în numele operatorului

persoana vizata - orice persoană fizică

prelucrare - orice operațiune asupra datelor personale (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, consultarea etc)


2. Cine suntem noi

creionrosu este denumirea comercială a ROȘU ROBERT PFA, cu sediul social în Șelimbăr, Strada Țebea nr.20, Ap.3, Jud. Sibiu, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului F32/433/27.04.2015, Cod Unic de Înregistrare Fiscală 34409965, cu cont deschis la ING Bank: RO38INGB0000999905180027. creionrosu este operator în momentul prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru informații suplimentare legate de prelucrarea datelor dvs, vă rugăm să contactați Responsabilul creionrosu cu protecția datelor la adresa e-mail: dataprotection[at]creionrosu[punct]ro


3. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

Datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul creionrosu.ro sunt salvate în baza de date în momentul în care plasați o comandă sau vă creați un cont.

În momentul plasării unei comenzi pe creionrosu.ro, următoarele date cu caracter personal vor fi colectate:

- Adresa Email

- Prenume

- Nume

- Companie (daca se aplica)

- Strada

- Localitate

- Județ

- Cod Poștal

- Tara

- Numar de Telefon

- Detalii despre produsul comandat

În momentul creării unui cont pe creionrosu.ro, următoarele date cu caracter personal vor fi colectate:

- Prenume

- Nume

- Data nasterii

- Gen

- Adresa Email

- Parola

Aceste date vor fi colectate direct de la dvs in momentul intreprinderii a unuia dintre cele două acțiuni sus menționate (o comandă sau creare a unui cont), astfel controlul asupra corectitudinii și a conținutului acestora este deținut de dvs.

De asemenea, vom folosi cookie-uri conform Politica de utilizare Cookie-uri

Nu colectăm și nu prelucrăm alte date cu caracter personal decât cele enumerate în acest document. Nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani.


4. Care sunt scopurile prelucrarii acestor date

Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate în următarele scopuri:

a) Livrarea produselor și prestarea serviciilor oferite de creionrosu incluzând:

- crearea și administrarea contului dvs pe creionrosu.ro

- onorarea comenzilor (incluzând: pregătirea, facturarea și livrarea acestora)

- soluționarea anulărilor comenzilor/serviciilor sau a altor probleme legate de comenzi (vezi Termeni și Condiții)

- returnarea produselor conform prevederilor legale (vezi Termeni și Condiții)

- returnarea contravalorii produselor conform prevederilor legale (vezi Termeni și Condiții)

- asigurarea serviciilor de suport

Temeiul legal în baza căruia se efectuează această prelucrare a datelor de către creionrosu raportat la art. 6 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor este încheierea și executarea unui contract între creionrosu și dvs.

b) Îmbunătățirea serviciilor creionrosu

Bazat pe interesul legitim al creionrosu de a îmbunătăți serviciile și a oferi o experiență de cumpărare online cât mai plăcută, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărăror, vă putem invita să completați recenzii sau chestionare de satisfacție în urma finalizării unei comenzi.

c) Campanii de marketing

Pentru a vă ține la curent cu cele mai bune sau noi oferte legate de produsele sau serviciile creionrosu, vă vom trimite mesaje de tip newsletter, în măsura în care vom avea consimțământul dvs. prealabil (bifarea căsuței "Inscrieți-vă la Newsletter"). Conținutul acestor mesaje va fi bazat pe prelucrări care să respecte drepturile și libertățile dumneavoastră.

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

- modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonari Newsletter”;

- accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la creionrosu

- contactarea creionrosu folosind formularul de contact

- contactarea creionrosu folosind datele de contact de pe pagina principală


5. Cat timp vor fi pastrate aceste date

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe creionrosu.ro. Puteți solicita oricând ștergerea/modificarea sau închiderea contului creionrosu (vezi 8. Ce drepturi aveti)


6. Unde se trimit aceste date

Putem transmite sau să oferim acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

- furnizorilor de servicii de curierat;

- furnizorilor de servicii de plată/bancare;

- furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

În cazul unei obligații legale sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, creionrosu poate divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.


7. Cum protejam aceste date

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare si protocolul SSL si sunt stocate pe servere securizate, care au asigurată o redundanță a datelor.


8. Ce drepturi aveti

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are următoarele drepturi:


Drepturi persoana vizataDescriere
dreptul la informare Persoana vizata are dreptul de a fi informată asupra tuturor aspectelor enumerate anterior
dreptul de acces Persoana vizata are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective
dreptul la rectificare Persoana vizata are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
dreptul la stergerea datelor

În situațiile în care:

(1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,

(2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare,

(3) persoana se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau

(4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, persoana are dreptul de a obține ștergerea datelor care o privesc, fără întârzieri nejustificate.

dreptul la restrictionarea prelucrarii

Persoana vizată are dreptul la restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:

(a) contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

(d) persoana s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei.

dreptul la opozitie

Persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul va da curs cererii, cu exceptia cazului in care prevalează interesele legitime ale sale sau că scopul este constatarea, execitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrării datelor în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supusa unei decizii automate cu efect semnificativ

Nu are acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate

dreptul la portabiliatea datelor

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului, în cazul în care sunt indeplinite cumulativ următoarele conditii:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

dreptul de a-si retrage consimtamantul acordat in orice moment si in mod gratuit