Termeni si Conditii

1. TERMENI SI DEFINITII

2. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VANZATORULUI

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

6. LIMITAREA RESPONSABILITATII CREIONROSU

7. POLITICA DE FACTURARE SI PLATI

8. POLITICA DE RETURNARE

9. GARANTII

10. PROMOTII


1. Termeni si Definitii

ROȘU ROBERT PFA, denumit în continuare creionrosu, depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor afișate pe creionrosu.ro. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, creionrosu precizează că imaginile produselor au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, fără notificare prealabilă de către producători. De asemenea, unele caracteristici sau prețul produselor prezentate pe creionrosu.ro, pot fi modificate de către creionrosu fără preaviz sau pot conține erori de operare. Din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă creionrosu depune eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante.

creionrosu.ro poate conține și link-uri către alte site-uri. creionrosu nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu bold, vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

creionrosu – este denumirea comercială a ROȘU ROBERT PFA, cu sediul social în Șelimbăr, Strada Țebea nr.20, Ap.3, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului F32/433/27.04.2015, Cod Unic de Înregistrare Fiscală 34409965, cu cont deschis la ING Bank: RO38INGB0000999905180027.

vânzător - creionrosu sau un partener al acestuia.

furnizor de servicii - este persoana fizică sau juridică ce pune la dispoziție unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societății informaționale, în cazul de față fiind reprezentat de creionrosu.

client - reprezintă persoana fizică / juridică sau orice entitate juridică care accesează creionrosu.ro, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termeni și Condiții ale creionrosu.ro, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, ce inițiază și finalizează o comandă.

utilizator - reprezintă orice persoană fizică / juridică care accesează creionrosu.ro, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termeni și Condiții ale creionrosu.ro, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

utilizare abuzivă - reprezintă utilizarea creionrosu.ro într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii creionrosu

comandă - reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării creionrosu.ro de către un Client, ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul creionrosu.ro intenția de a achiziționa Bunuri și/sau Servicii de pe Site.

contract - reprezintă o comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Clientului produse și/sau servicii, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora.

site - reprezintă domeniul www.creionrosu.ro și subdomeniile acestuia.

newsletter - reprezintă un mijloc de informare periodic, al abonaților, prin intermediul adresei e-mail specificate la abonare. Informațiile afișate în newsletter conțin detalii despre Produsele, Serviciile și/sau Promoțiile desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

logo - este un element grafic folosit pentru identificarea unei firme, a unui produs, a unei organizații, a unui eveniment etc.

garanție - Conform Legea nr. 449/2003 actualizată la data de 27.12.2008, este orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

Utilizatorii/Clienții creionrosu.ro sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare. Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către creionrosu, utilizarea magazinului virtual creionrosu.ro supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea magazinului virtual creionrosu.ro, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii/clienții. Prin accesarea creionrosu.ro, utilizatorii/clienții consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.


2. Cesionarea si Subcontractarea

Vanzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Astfel creionrosu va apela la terțe părți pentru efectuarea personalizării anumitor produse de pe site.


3. Dreptul de Proprietate Intelectuala

Conform wikipedia.org, Proprietatea intelectuală este o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii. Formele comune de proprietate intelectuală includ: brevet de invenție, drept de autor, mărcile înregistrate, secretul industrial.

3.1. Dreptul de autor asupra conținutului site-ului, incluzând Logo-ul magazinului, pozele și toate reprezentările grafice de tip static sau dinamic precum și textele, este recunoscut si garantat in condițiile Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

3.2. Utilizatorului/Clientului îi este interzisă reproducerea, distribuirea, afișarea pe alte site-uri sau includerea în alte contexte a conținutului site-ului sau părți din acesta fără acordul scris al creionrosu și fără a asigura o cotă din prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a operei, dacă este cazul, conform Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

3.3. Potrivit Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, nu constituie o încălcare a dreptului de autor, reproducerea conținutului site-ului fără consimțământul creionrosu, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiția ca opera să fi fost adusă anterior la cunoștința publică, iar reproducerea să nu contravină prezentului Document sau să prejudicieze creionrosu în vreun fel.


4. Drepturile si Obligatiile Vanzatorului

4.1. Potrivit Art.6 din OUG nr. 34/2014, înainte ca un contract la distanță sau în afara spațiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, creionrosu trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informații în mod clar și inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare și produsele sau serviciile în cauză;

b) identitatea profesionistului (creionrosu), cum ar fi denumirea sa comercială;

c) adresa poștală la care profesionistul este stabilit, precum și, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul (creionrosu) si să comunice cu acesta în mod eficient și, dacă este cazul, adresa poștală și identitatea profesionistului în numele căruia acționează;

d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poștală a locului în care profesionistul (creionrosu) își desfășoară activitatea și, dupa caz, adresa poștală a profesionistului în numele căruia acționează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamații;

e) prețul total al produselor și serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se calculează prețul;

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

g) modalitățile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul (creionrosu) se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile și, după caz, procedura profesionistului (creionrosu) de soluționare a reclamațiilor;

h) în cazul în care există un drept de retragere, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum și formularul tipizat de retragere, prezentat în partea B din anexă;

i) acolo unde este cazul, informația potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere și, pentru contractele la distanță, dacă produsele, prin însăși natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poștă, costul aferent returnării produselor;

j) în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informația potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului (creionrosu) costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);

k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informația conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul de retragere;

l) o mențiune referitoare la existența unei garanții legale privind conformitatea produselor;

m) acolo unde este cazul, existența și condițiile de asistență după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare și garanțiile comerciale;

n) existența codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite in art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare, și modalitatea în care pot fi obținute copii ale acestora, după caz;

o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condițiile de încetare a contractului, inclusiv penalitățile aplicabile, dacă este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligațiilor care îi revin consumatorului conform contractului;

q) acolo unde este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

r) acolo unde este cazul, funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru conținutul digital;

s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și software de care profesionistul are cunoștință sau se așteaptă în mod rezonabil să aibă cunoștință;

t) acolo unde este cazul, posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere și soluționare a reclamațiilor căruia i se supune profesionistul.

4.2. Legea nr 365/2002 interzice trimiterea de Newslettere de către creionrosu Utilizatorilor sau Clientilor fără acordul prealabil al acestora pentru a primi astfel de comunicări comerciale.

4.3. Conform Legii nr 365/2002 privind comerțul electronic, creionrosu trebuie să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală desfășurate de Clienții, Utilizatorii sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de aceștia.

4.4. Ordonanța nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță specifică faptul că înainte de încheierea contractului la distanță, creionrosu trebuie să informeze consumatorul, în timp util, corect și complet asupra următoarelor elemente:

- identitatea comerciantului, creionrosu în cazul de față, și, în cazul contractelor care prevăd o plată anticipată, adresa acestuia;

- caracteristicile esențiale ale produsului sau serviciului;

- prețul de vânzare cu amănuntul al produsului sau serviciului;

- cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

- modalitățile de plată, de livrare sau de prestare;

- dreptul de denunțare unilaterală a contractului;

- costul utilizării tehnicii de comunicație la distanță, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază;

- perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului;

- durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu.

4.5. În cazul retragerii din contract a clientului, conform Art.13 (1) din OUG nr. 34/2014 creionrosu are obligația de a rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

creionrosu nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de creionrosu.

Cu excepția cazului în care profesionistul (creionrosu) s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul (creionrosu) poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

4.6. Comerciantul (creionrosu) trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

4.7. Comerciantul (creionrosu), în cazul în care nu poate executa contractul din cauza că produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată trebuie rambursate de comerciant (creionrosu) în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile.

4.8. Potrivit Art. 5. alin.(1) din Legea nr. 449/2003 actualizată la data de 27.12.2008, Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

(2) Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;

d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

4.9. Potrivit Art. 6. din Legea nr. 449/2003 actualizată la data de 27.12.2008, Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

4.10. Potrivit Art. 9. din Legea nr. 449/2003 actualizată la data de 27.12.2008, Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.


5. Drepturile si Obligatiile Clientului

5.1. Conform Art. 11. alin.(1) din Legea nr. 449/2003 actualizată la data de 27.12.2008, În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanţa lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

5.2. Art. 13. din Legea nr. 449/2003 actualizată la data de 27.12.2008, precizează faptul că Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

5.3. Conform Art. 14. din Legea nr. 449/2003 actualizată la data de 27.12.2008, consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.


6. Limitarea Responsabilitatii creionrosu

Potrivit Art. 16 din OUG nr. 34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele:

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

b) furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;

h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

j) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

k) contractele încheiate în cadrul unei licitații;

l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

m) furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.


7. Politica de Facturare si Plati

Potrivit Art.8 (9) din OUG nr. 34/2014, momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către profesionist (creionrosu) a acceptării comenzii transmise de consumator.


8. Politica de Returnare

8.1. În OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificările Legii nr. 157 din 22 iunie 2015 se specifică faptul că consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) și la art. 14.

8.2. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

b) ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau: (i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs; (ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese; (iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

8.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul (creionrosu) cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

a) de a folosi modelul de formular de retragere

b) de a face orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.

8.4. Conform Art. 14 din OUG nr. 34/2014, obligațiile consumatorului în cazul retragerii sunt următoarele:

(1) Cu excepția cazului în care profesionistul (creionrosu) s-a oferit să recupereze el însuși produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.


9. Garantii

Art. 19. din Legea nr. 449/2003 actualizată la data de 27.12.2008, specifică faptul că Garanţia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.


10. Promotii

Promoțiile/Ofertele prezente pe creionrosu.ro sunt valabile în limita stocului disponibil și pe durata campaniei.